GRAFIČNO OBLIKOVANJE

Grafično oblikovanje


izdelava logotipov (podjetja, izdelki ...)

celostne grafične podobe (logo, vizitke, dopisni listi, kuverte)

publikacije:

- knjige,
- brušure,
- revije,
- strokovno literaturo,
- kataloge,
- časopis


druge tiskovine:

- zloženke,
- letake,
- plakate,
- obrazce,
- razglednice,
- vabila,
- nalepke,

V primeru, da se grafično oblikovane katerekoli tiskovine tiskajo pri nas je oblikovanje GRATIS.

V nasprotnem primeru pa se obračunajo po splošnem ceniku.